TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

Ünvanı: AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Adresi: Dereboyu Cad.Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
Kuruluş Tarihi: 25 Kasım 1981
Vergi Dairesi / Numarası: Boğaziçi Kurumlar V.D. 001 000 5729
Ticaret Sicil Numarası: 183485 - 130998

ORTAKLIK YAPISI

Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. 8.350.441,06 %61,90
Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Halka Açık Kısım) 4.215.998,88 %31,25
Halka Açık Kısım: 923.922,97 % 6,85
Toplam:  13.490.362,90  %100,00

YÖNETİM KURULU

Ali İsmail Sabancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Yıldırım
Yönetim Kurulu Üyesi

Menderes Utku
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Murat Çavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

İsak Antika
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Çağatay Özdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhur Kuşçuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Yağız Çekin
Yönetim Kurulu Üyesi

Vasfi Hasan Orbay
Bagimsiz Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal Volkan Manas
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim: yatirimci@marsconcept.com


GENEL BİLGİLER

Esas Sözleşme Tadil Metni

2007 »
2009 »
2012 »

HALKA ARZ BİLGİLERİ

İzahname ve Sirküler »

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Bilgi Toplumu Hizmetler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ESAS SÖZLEŞME »
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU »
VEKALETNAME ÖRNEĞİ »
GENEL KURUL GAZETE İLANI »
ÇAĞRI İLANI »
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI »
İÇERİDEN ÖĞRENENLER »
AFM İŞ ETİĞİ KURALLARI »
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI »
DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI »
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI »
BAĞIŞ POLİTİKASI »
BİRLEŞME İŞLEMİ İNCELEME HAKKI DUYURUSU »

Birleşme sürecine ilişkin KAP açıklamaları

Özel Durum Açıklaması (Genel), 22.10.2012 »
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme), 03.01.2013 »
Özel Durum Açıklaması (Genel), 01.03.2013 »
Özel Durum Açıklaması (Genel), 30.04.2013 »
Özel Durum Açıklaması (Genel), 21.08.2013 »
Özel Durum Açıklaması (Genel), 24.09.2013 »
Özel Durum Açıklaması (Genel), 08.11.2013 »
Devrolmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, 11.11.2013 »
Özel Durum Açıklaması (Genel), 16.12.2013 »
Birleşme İşlemi İncelem Hakkı Duyurusu »

Birleşme İşlemleri - Dökümanlar

AFM Denetlenmiş Finansallar, 30.09.2013 »
Mars Sinema Denetlenmiş Finansallar, 30.09.2013 »

Duyuru Metni »
Ortaklık Yapısı »
Taahhütname »

Mars AFM Birleşme Sözleşmesi »
Mars AFM Ortak Birleşme Raporu »
2010 AFM Denetlenmiş Finansallar »
2011 AFM Denetlenmiş Finansallar »
2012 AFM Denetlenmiş Finansallar »

AFM Denetlenmiş Finansallar, 30.06.2013 »
AFM Denetlenmiş Finansallar, 30.06.2012 »
AFM Denetlenmiş Finansallar, 30.06.2011 »
Mars 2010 Gelir Tablosu »
Mars 2010 Bilanço »
Mars 2011 Gelir Tablosu »
Mars 2011 Bilanço »
Mars 2012 Bilanço »
Mars 2012 Gelir Tablosu »
2012 Faaliyet Raporu AFM »
AFM Ortaklara İlan Metni »
Mars Ortaklara İlan Metni »
Açılış Bilançosu »
Mars Sinema 2012 Denetlenmiş Finansallar »
2010 Faaliyet Raporu AFM »
2011 Faaliyet Raporu AFM »
2012 Mars Sinema Faaliyet Raporu »
AFM Mars Sinema Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine İlişkin
Değerleme Danışmanlık Raporu »


GENEL KURULLAR

FAALİYET RAPORLARI

2006 »
2006-1 »
2007 »
2008 »
2008-1 »
2008-2 »
2008-3 »
2008-4 »
2009 »
2009-1 »
2009-2 »
2009-3 »
2009-4 »
2010 »
2010-1 »
2010-2 »
2010-3 »
2010-4 »
2011 »
2011-1 »
2011-2 »
2011-3 »
2011-4 »

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

2006 »
2007 »
2008 »
2009 »
2009 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2010 »
2010 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2011 »
2012 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı »
2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı »
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı »

GENEL KURUL İLAN METİNLERİ

18 MAYIS 2006 »
20 NİSAN 2007 »
13 MAYIS 2008 »
29 NİSAN 2009 »
20 NİSAN 2010 »
12 NİSAN 2011 »
5 TEMMUZ 2013 »
31 MART 2014 »


MALİ TABLOLAR

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR

2006 Yılı I.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2006 Yılı II.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2006 Yılı III.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2006 Yılı IV.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2007 Yılı I.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2007 Yılı II.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2007 Yılı III.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2007 Yılı IV.Dönem Mali Tablo Seri XI No:25 »
2008 Yılı I.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2008 Yılı II.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2008 Yılı III.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2008 Yılı IV.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2009 Yılı I.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2009 Yılı II.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2009 Yılı III.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2009 Yılı IV.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2010 Yılı I.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2010 Yılı II.Dönem Mali Tablo Seri XI No:29 »
2010 Yılı III.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2010 Yılı IV.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2011 Yılı I.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2011 Yılı II.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2011 Yılı III.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2011 Yılı IV.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2012 Yılı I.Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2012 Yili II. Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI.No:29 »
2012 Yili III. Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI.No:29 »
2012 Yili IV. Dönem Konsolide Mali Tablo Seri XI.No:29 »
2013 Yılı I. Donem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2013 Yılı II. Donem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2013 Yılı III. Donem Konsolide Mali Tablo Seri XI No:29 »
2013 Yılı IV. Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu »

BEYANNAME EKİNDE VERİLEN MALİ TABLOLAR

2006 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2006 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2006 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2006 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2006 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2007 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2007 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2007 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2007 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2007 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2008 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2008 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2008 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2008 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2008 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2009 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2009 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2009 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2009 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2009 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2010 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2010 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2010 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2010 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2010 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2011 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2011 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2011 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2011 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2011 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2012 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2012 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2012 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2012 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi »
2013 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2013 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2013 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »
2013 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi »